HOME

  APANE NICHE NI PARICHAY PUSTIKA ONO SAMAVESH AA MAHITI MA KARELO CHHE

   

SR  PARICHAY PUSTIKA  GHAR SANKHYA  SABHYA SANKHYA
1 BHAVNAGAR-2011 235 1164
2 MAHUVA 2010 349 1839
3 AMADAVAD GANDHINAGAR 2009 91 389
4 SOSANGAR PARIVAR 2011 143 767
5 VADODARA PARIVAR 2008 47 194
6

DELVADIYA JOSHI 2011

136 672
7 VADIYA PARIVAR 2011-2012

110

565

8 KAMALIYAGOR -2012       379                            1986 

LAGABHAG 5600 GNATI BANDHU ANE 1200 GHARO NO SAMAVESH CHHE.