To Gujarati Look                       Navu verson launch thai rahyu chhe . xati nivarta ay lathodo samay lagashe 01-02-2014

S I M B A R  P R I V A R
GNATI BANDHU O NE EK SUTRA MA JODAVA NO PRAYATN
 
SABHYA SANKHYA :5600  ANE  1200  GHARO ATYAR SUDHI MANTHI

MAIN                    1)APARNIT DIKARAO              
                    2)APARNIT DIKARIO
                   3)
MOBILE NUMBAR THI GHAR
                   4)NAM ATAK VADE MOBILE NUMBER TATHA GHAR  
                   5)MAHITI NO SAMAVESH  

                        6) HELP VIDEO-1